OSNOVAN OPŠTINSKI ODBOR TOLERANCIJE SRBIJE – BAJINA BAŠTA

U B.Bašti je u subotu, 11.02.2017.godine, održan osnivački sastanak opštinskog odbora TOLERANCIJE Srbije – Bajina Bašta na kome je za predsednika izabran Obrad Malešević, dipl.ekonomista.
 
„Članovi našeg Opštinskog odbora su novi, uglavnom mladi ljudi, koji ne žele da se predaju i sa strane gledaju kako im drugi kroje kapu. Znamo koliko vredimo i znamo da možemo bolje od mnogih. Moram da istaknem da su nezaposlenost, školovanje, narkomanija i delikvencija gorući problemi sa kojima se mladi u Srbiji i B.Bašti susreću. Tolerancija Srbije će svoje delovanje dobrim delom posvetiti mladima i rešavanju njihovih problema” rekao je predsednik Opštinskog odbora Obrad Malešević, i dodao “Posebno podvlačim da politika ima smisla samo ako je na dobrobit ljudi i zato će u narednom periodu aktivisti Tolerancije Srbije iz našeg mesta pokazati svojim radom da je to moguće. Svi želimo da zajedno, uz podršku što većeg broja naših komšija, radimo da bismo promenili nešto u ovom našem gradu, i zato pozivamo i sve naše sugrađane da nam se pridruže da zajedno radimo u interesu B.Bašte “, istakao je Malešević