OSNOVAN OPŠTINSKI ODBOR POKRETA ZA TOLERANCIJU – SAVSKI VENAC

Na Međunarodni dan tolerancije i Dan Pokreta za TOleranciju, u ponedeljak 16.11.2015.godine, u prostorijama Pokreta za TOleranciju osnovan je opštinski odbor Savski venac. Za predsednicu OO Savski venac izabrana je Maja Mrkić, dipl. farmaceut, a za potpredsednika je izabran Ernes Hadžisalihović, geodetski tehničar. Skupu su se obratili i Slobodanka Vrhovac, članica Inicijativnog odbora PZT-Beograd i Marijana Ivović Vukotić, kandidatkinja za predsednicu Gradskog odbora PZT-Beograd.

Govoreći o položaju zdravstva u društvu Maja Mrkić, predsednica Opštinskog odbora PZT Savski venac,je rekla da je „Zdravstveni sistem u Srbiji ugrožen, i zato pitam sve nadležne u ovoj zemlji kod koga ćemo se lečiti ako se nastavi trend odlaska lekara i medicinskih radnika iz domaćeg zdravstvenog sistema zbog malih plata i loših uslova rada? Za koga država školuje naše lekare ako im je uskraćena mogućnost zaposlenja ili dobijanja specijalizacije? Kolone mladih, školovanih i po svemu sudeći, Srbiji nepotrebnih kadrova iz zdravstva, odlaze put evropskih, pa čak i afričkih zemalja.“

Slobodanka Vrhovac, dipl. ekonomista i članica Inicijativnog odbora PZT-Beograd se osvrnula na položaj zaposlenih u Srbiji, posebno onih sa minimalim primanjima, i istakla da se „Srbija po visini minimalne mesečne zarade koja iznosi blizu 180 evra nalazi na samom začelju u regionu, a niži minimalac jedino primaju radnici u Makedoniji i Albaniji. Vlada Srbije poslednji put je donela odluku o visini cene rada prošle godine u septembru, kada je odlučeno da cena rada po satu u 2015. godini iznosi 121 dinar, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Oko 35.000 radnika u Srbiji prima svega 21.000 dinara, neretko od toga žive četvoročlane porodice, a veliki broj radnika prima i manje od minimalne zarade, između 15.000-16.000 dinara i to se dešava i pored zakonske odredbe da radnik ne sme da prima manje od minimalne zarade.”

Marijana Ivović Vukotić, dipl.mašinski inženjer i kandidatkinja za predsednicu Gradskog odbora PZT-Beograd, je pozvla sve da 29.novembra 2015.godine, u velikoj sali SO Zvezdara, u 12 časova, dođu na osnivanje Gradskog odbor PZT-Beograd. Ona je potsetila da je Međunarodni dan tolerancije ustanovljen na Generalnoj konferenciji UNESKA u Parizu 16.novembra 1995.godine. Prema Deklaraciji UN ustanovljenoj 1995.godine u Parizu, tolerancija je prihvatanje činjenice da „ljudska bića, prirodno različita po izgledu, položaju, govoru, ponašanju i vrednostima, imaju pravo da žive i budu to što jesu“.

pokret za toleranciju - savski venac
Pokret za TOleranciju – Savski venac