Naš Tim

Председник:

 • Јасминко Хаџисалиховић, дипломирани индустријски менаџер и професор физике и основа технике у основној школи;

Потпредседница:

 • Маријана Ивовић Вукотић, дипломирани инжењер машинства;

Секретар:

 • Петар Брадић, мастер машинства;

Председништво:

 • Јасминко Хаџисалиховић, дипломирани индустријски менаџер и професор физике и основа технике у основној школи, председник;
 • Маријана Ивовић Вукотић, дипломирани инжењер машинства, потпредседница и председница ГрО Толеранције – Београд;
 • Петар Брадић, мастер машинства, секретар;
 • Горан Нацков, приватни предузетник, потпредседник ГрО Толеранције – Београд;
 • Јован Цицуљ, инжењер машинства, председник ГрО Толеранције – Панчево.

Координатор локалних одбора:

 • Славољуб Богдановић, инжењер текстилне индустрије, председник ОО Толеранције – Лебане.

Шеф интернет тима:

 • Милош Димитријевић, инжењер електротехнике за телекомуникације.

Интернационални секретар:

 • Миодраг Лонцовић, дипломирани инжењер технологије.

Надзорни одбор:

 • Драгана Дангубић, дипломирани економиста, председница;
 • Мирко Остојић, економиста, члан;
 • Хана Богдановић, економиста, члан.

Форуми – председници/повереници:

 • Форум пензионера: Ирфан Ђогић, трговац;
 • Форум жена: Иванка Брадић, дипломирани инжењер агроекономије;
 • Форум младих: Катарина Тот, машински техничар за компјутерско пројектовање;
 • Политички форум: Драган Павловић, економиста;
 • Форум за кадровску политику: Драгослав Грубовић, економиста;
 • Форум за културу: Милена Левајац, дипл.музичар – виолиниста;
 • Форум за радничка и синдикална питања: Зоран Ристић, машински техничар;
 • Форум за питања националних мањина и етничких група: Мусаб Ал Шукеир, дипломирани политиколог;
 • Форум за питања Рома: Милош Васић, кожарски техничар;
 • Форум за питања особа са инвалидитетом: Небојша Илић, дипломирани инжењер машинства;