Nadzorni odbor

1. Hana Bogdanović, privatna preduzetnica
2. Mirko Ostojić, ekonomista
3. Ivana Vračar, dipl.ekonomista