NACIONALNI SAVETI NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 5. septembra 2022. godine raspisalo izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji će biti održani u nedelju, 13. novembra.

Nacionalni saveti biće birani neposredno i putem elektorske skupštine, 19 manjina bira neposredno predstavnike u svoje nacionalne savete, a četiri manjine idu na izbore putem elektorske skupštine.

Tolerancija Srbije (Bošnjačka gradjanska stranka i Stranka Crnogoraca) poziva pripadnike bošnjačke i crnogorske nacionalne manjine, i pripadnike svih drugih nacionalnih manjina, da nastave upis u poseban birački spisak da bi mogli da glasaju, jer će upis da se obavlja do 27. oktobra, kada se spisak zaključuje.

Raspisani su izbori za članove nacionalnih saveta 23 nacionalne manjine.

Bira se 35 članova Nacionalnog saveta Bošnjaka, po 15 članova aškalijske i albanske manjine, po 19 članova bugarske i bunjevačke, 23 člana vlaške, po 15 članova grčke i egipatske, 35 članova madjarske, i po 15 nemačke i poljske manjine. Bira se i 35 članova romske manjine, 23 člana rumunske nacionalne manjine, 19 rusinske, 15 ruske manjine, 29 članova slovačke i po 15 članova nacionalnih saveta slovenačke, ukrajinske i češke manjine.

Putem elektorske skupštine bira se 23 člana Nacionalnog saveta Crnogoraca, 15 članova goranske, 23 člana makedonske i 29 članova hrvatske nacionalne manjine.

Nacionalni saveti koji budu izabrani ostvariće ovlašćenja u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisama.