Na današnji datum pre 79 godina u Pljevljima je osnovan ZAVNOS!

Članovi izvršnog odbora ZAVNOS-a i Glavnog štaba Sandžaka 20. novembra 1943 godine u Pljevljima. S desna na levo: Mišo Pavićević, Prota Jevstatije Karamatijević, Sreten Vukosavljević, Murat Šećeragić, Dušan Ivović, Jakša Bogdanović, Predrag Vlasonić, Edib Hasanagić.

Smrt fašizmu, sloboda narodu!