Na današnji dan, 27.maja 1868.godine, rodjen je Aleksa Šantic!

Aleksa Šantić napisao je pjesmu “Ostajte ovde” i posvetio je hercegovačkim Muslimanima koji su nakon turskog napuštanja naših krajeva krenuli put Turske, da odlaze iz Hercegovine. Ta pjesma je zapravo neka vrsta deklaracije o drugome, deklaracije o komšiji, o komšiji druge vjere. O onome ko se od nas razlikuje, a ko nam zapravo sačinjava dio našeg vlastitog života i dio našeg vlastitog identiteta. I to je nešto po čemu se Aleksa Šantić zaista vrijedi pamtiti i danas spominjati.

Aleksa Šantić je umro od tuberkoloze u Mostaru 2. februara 1924. Kada se čulo za njegovu smrt, “Mostar je sav bio u crnini”. Sve radnje i svi dućani su bili zatvoreni, a narod je krenuo ka kući Ćorovića, da oda poslednju počast “najvećem pesniku po duši i srcu”. Brojne delegacije, srpske, hrvatske i muslimanske su doputovale u Šantićev rodni grad, neki su pešačili i po 40 kilometara, da po pravoslavnom obredu isprate velikog pesnika.

Čak je i mujezin, u trenucima kada je povorka prolazila pored džamije, sa minareta otpevao poslednju molitvu praštanja.

Miljenko Jergović