Na današnji dan, 25. avgusta 2000.godine

Na današnji dan, 25. avgusta 2000.godine, otet je i ubijen od strane pripadnika DB nekadašnji predsednik Srbije Ivan Stambolić.

Čuvena završna reč tužioca:

– Na optuženičkoj klupi je i sam režim Slobodana Miloševića. Naime, kao jedini poverenik nacionalnih interesa, namesnik nacije, Slobodan Milošević imao je pravno neograničenu vlast, iz koje je proizlazila potpuno neograničena i visoko personalizovana dominacija. U takvom konceptu vladanja svaki oblik institucionalizovanja politike je nestajao i na njegovo mesto je stupala privatizovana državna dominacija – zaključio je tužilac Mioljub Vitorović u sada čuvenoj završnoj reči.