MOJIM ZEMLJACIMA – Bertolt Brecht

Vi, koji ste preživjeli u poginulim gradovima,
Imajte napokon prema sebi milosti!
Vi, jadnici, u nove ratove ne nosite svoje kosti,
Kao da ih napretek već nije bilo svima:
Molim vas, imajte sami prema sebi milosti!

Vi, muškarci, ne hvatajte se za noževe, već za mistrije!
Pod krovom bi sad mirno sjedilo vaše pokoljenje
Da nije noževima poklonilo svoje povjerenje,
A zar pod krovovima ipak udobnije nije?
Molim vas, ne hvatajte se za noževe, već za mistrije!

Vi, djeco, da vas roditelji od rata poštede,
Molite ih neka budu uviđavni dok nije kasno.
Kažite da nećete oko sebe ruševina ni bijede,
Da nećete njihove patnje, kažite im to glasno:
Vi, djeco, da vas roditelji od rata poštede!

Vi, majke, na vama je da li ćete biti krive,
Trpjeti rat, pustiti da pokoljenja tuguju,
Molim vas, dozvolite da vam djeca požive!
Neka vam rođenje, a ne smrt duguju:
Vi, majke, dozvolite da vam djeca požive.

10.jul 2022.