MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA

”’ŠTA RADITE BRE – MARKO BASTAĆ” OBELEŽIO
MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta Jasminko Hadžisalihović, predsednik Tolerancije Srbije, je 27. januara u ime ”Šta radite bre – Bastac Marko položio venac na lokalitetu nekadašnjeg logora u Topovskim šupama na Autokomandi u Beogradu.

Topovske šupe je naziv prvog koncentracionog logora za Jevreje i Rome u Beogradu koji je postojao tokom Drugog svetskog rata i nalazio se na Autokomandi a u kojem je, u periodu od 22. avgusta 1941, kada je počelo masovno hapšenje Jevreja u Beogradu i okolini, pa do 12. decembra 1941, kada je ovaj logor prestao sa radom, bilo smešteno oko 4.000 ljudi, najviše Jevreja iz Banata a zatim i Roma. Inače, Topovske šupe su deo nekadašnje kasarne Vojske Kraljevine Jugoslavije u kojem su se nalazili objekti za smeštaj artiljerijskog oruđa, po kojem su i dobile svoj naziv.

Logor Topovske šupe je počeo sa radom samo mesec dana posle prvog beogradskog logora, Banjičkog logora. Po svom karakteru je bio prolazni logor jer u njemu nije bio organizovan ni prinudni rad ni likvidacija, već samo okupljanje i smeštaj radi organizovanog masovnog ubistva koje je vršeno na drugim mestima i lokacijama u okolini Beograda (Trostruki surduk između Bežanije i Surčina, u selu Jabuka u okolini Pančeva…). Zatvorenici su takođe transportovani i u Banjički logor, a žene, deca i starci u logor na Starom sajmištu kada je on osnovan 28. oktobra 1941. godine.

Spomen-ploča Jevrejima i Romima koji su bili smešteni u logoru Topovske šupe je postavljena 2005. godine na obodni zid jednog od objekata logora (nažalost danas je nema). Na njoj je bilo napisano na tri jezika (srpskom, hebrejskom i engleskom): „Na ovom mestu od avgusta do decembra 1941. nalazio se nacistički koncentracioni logor za Jevreje i Rome iz Beograda i Banata. Svi su proglašeni za taoce i dnevno po nekoliko stotina je odvođeno na streljanje.”

Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta ustanovile su Ujedinjene nacije 1. novembra 2005. godine – u spomen na 27. januar 1945. godine kada su trupe Crvene armije oslobodile logor smrti “Aušvic-Birkenau”. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta obeležava se u Srbiji od 2006. godine nizom komemorativnih, kulturnih, obrazovnih i naučnih programa.