Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

DA SVI IMAMO JEDNAKA PRAVA: Danas obeležavamo medjunarodni dan osoba sa invaliditetom

Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom se širom sveta obeležava 3. decembra i njegova uloga je da promoviše razumevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Cilj je potpuno jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom.

Ovaj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojim se suočavaju osobe sa invaliditetom, a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva. Procenjuje se da osobe sa invaliditetom čine 10% svetske populacije, a da u Srbiji od 8-10% ukupnog stanovništva ima neki oblik invaliditeta, odnosno izmedju 560.000-700.000 osoba.

Nepristupačnost, nepostojanje usluga socijalne zaštite, nezaposlenost i nepostojanje svesti o teškoćama i problemoma sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću, potvrdjuju da se prava osoba sa invaliditetom u Srbiji i dalje krše i nedovoljno ostvaruju. Činjenica je da su osobe sa invaliditetom u Srbiji u statusu marginalizovane društvene grupe koja se još uvek bori za pristupačnost i neometano kretanje, te da su jedna od najranjivijih i nevidljivih društvenih grupa izložena stereotipima i predrasudama koje se sporo menjaju.