Međunarodni dan ljudskih prava

Ujedinjene nacije usvojile su 1948. godine Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade RS, u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina je organizovala Prvi sajam posvećen nacionalnim manjinama koje žive u Srbiji pod sloganom „Mozaik Srbije“.

U okviru sajma učestvovalo je 15 nacionalnih manjina koje su na štandovima predstavili svoju kulturnu baštinu, narodne nošnje, stare zanate, gastronomske specijalitete, ručne radove i izdavaštvo, a u okviru kulturno-umetničkog programa su nastupala kulturno-umetnička društva koja su izvodila tradicionalne igre i pesme.

Predstavnici TOLERANCIJE Srbije su tokom dana posetili Sajam Nacionalnih manjina.