Međunarodni dan ljudskih prava

Danas je Medjunarodni dan ljudskih prava. Tolerancija Srbije ga je prošle godine, kao deo Gradjanskog bloka 381 – Saša Janković, obeležila u Savamali. Godinu dana kasnije stanje nije ništa bolje, naprotiv.

Nivo zaštite i poštovanja ljudskih prava je danas u Srbiji na nedopustivo niskoj razini a zarobljene insitucije nemaju ni snage, ni volje, da taj problem prevaziđu. Građanima se ljudska prava predstavljaju kao nešto što se tiče samo pripadnika manjinskih zajednica, a organizacije i pojedinci koji se bave njihovom zaštitom su označeni kao strani plaćenici i lobisti različitih centara moći.

Podsećamo građane da korpus ljudskih prava obuhvata i pravo na rad, pravo na imovinu, pravo na zdravstenu i socijalnu zaštitu, pravo na obrazovanje, zabranu bilo koje vrste diskriminacije, pravo na pravično suđenje, na slobodu izbora, slobodu okupljanja i izražavanja i sva druga prava koja u uređenim zemljama predstavljaju civilizacijske tekovine a koja se Srbiji svakodnevno i bez sankcija gaze.

Tolerancija Srbije će predano primenjivati domaće i međunarodne akte, građanima vratiti „otetu“ državu i revitalizovati sistem institucija i demokratskih ustanova, da bi obezbeđivale poštovanje ljudskih prava.

10. decembar 2019