Međunarodni dan invalida

Povodom Međunarodnog dana invalida Tolerancija Srbije smatra da je važno da svaki dan bude 3. decembar, a ne da se samo na taj dan setimo osoba sa invaliditetom. Ovim osobama nije potrebno samo naše saosećanje, već i naša podrška i poštovanje elementarnih ljudskih prava. Čitavo društvo i sve državne institucije dužne su da sprovode socijalne akcije kojima bi se takvim osobama život olakšao u najvećoj mogućoj meri. Stepen saosećanja sa osobama sa invaliditetom jedno je od najpouzdanijih merila stepena razvoja i civilizovanosti jednog društva.

Osobe sa invaliditetom vrlo često su za ostatak društva nevidljive, a ipak se svakodnevno susreću sa otvorenom ili prikrivenom diskriminacijom. Država i društvo imaju obavezu da poboljšaju položaj osoba sa invaliditetom jer nas na to obavezuju potpisi na čitav niz međunarodnih dokumenata.

Pored društvenih i finansijskih prepreka, osobe sa invaliditetom vrlo često se susreću sa fizičkim preprekama, zbog čega im je izuzetno teško da se uključe u uobičajene društvene tokove. Problem nije u osobama sa invaliditetom, jer kakav god invaliditet da imaju, mogu da doprinesu razvoju društva ukoliko unapred ne budu isključeni iz njega.

Ovom prilikom Tolerancija Srbije poziva državu da izvrši pojačan inspekcijski nadzor poslodavaca nad sprovođenjem obaveze iz Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao i lokalne samouprave da ispoštuju sve zakonske normative i da za početak institucije na lokalnom nivou u potpunosti učine dostupnim osobama sa invaliditetom / rampe, stepenišni lift, toalet i sl..

03. decembar 2019