Ljudski resursi

Kao Beranac lično sam ogorčen i potrešen vešću da su neki moji sugradjani neljudskim i sramnim činom oduzeli život jednoj majki (mečki) dvoje mladunaca. Verovatno je neobjašnjivo kako i zašto su se oni (mečka i mečići) pojavili u samom centru grada ali je na snimcima koji kruže društvenim mrežama jasno da nisu bili agresivni, “neprijateljski” raspoloženi i da ih je većina gradjana, koliko god bili iznenadjeni, sa simpatijama dočekala i veoma pozitivno na njih reagovala. Zato je saznanje da su neki neodgovorni ljudi i bahati lovci ubili mečku kod mene izazvalo toliko prezira prema njima, a kako čitam po raznim portalima i u ljudima širom regiona je to izazvalo bes, srdžbu i negodovanje.

Na osnovu svega nije teško zaključiti da je sada već izvesno fenomen mržnje i bolesti pojedinih ljudi sa ovih prostora za duboku analizu. Ali prateći situaciju u regionu drago mi je i veseli me da ima sve više i više časnih ljudi koji su prepoznali i prezreli vrtlog u kom se nalazimo. Predlažem apsolutnu obustavu lova na deset godina kao kaznu svima koji primaju u klub naoružanih nesavesne ljude a iste strogo kazniti!

Dragoslav Grubović
predsednik Odbora za ljudske resurse

20.februar 2021.