LISTA ZA TOLERANCIJU – JEDINSTVO RAZLIČITOSTI!

LISTA ZA TOLERANCIJU – JEDINSTVO RAZLIČITOSTI!
– Tolerancija Srbije
– Bošnjačka gradjanska stranka
– Stranka Crnogoraca
– Vlaška narodna stranka
– Rusinska demokratska stranka
– Vojvodjanski pokret
– Akciona mreža asocijacija i romskih organizacija
– Udruženje Rumuni Homolja
– Savez Jugoslovena

2.januar 2022.