Lice za zaštitu podataka ličnosti

Dragana Dangubić

licezazastitupodataka@gmail.com

Broj telefona: 064/1180149