Komunistička partija – Joška Broz podržala zahtev Pokreta za TOleranciju da Jugosloveni dobiju status nacionalne manjine u Republici Srbiji

Komunistička partija – Joška Broz podržala zahtev Pokreta za TOleranciju da Jugosloveni dobiju status nacionalne manjine u Republici Srbiji

Pokret za TOleranciju i Komunistička partija – Joška Broz danas su se saglasili da je potrebno ukidanju diskriminatorskog odnosa i priznavanja političkih prava Jugoslovenima kao pripadnicima nacionalne manjine u Republici Srbiji.
Predsednik Komunističke partije, Joška Broz, rekao je da je sastanak bio “veoma konstruktivan, prijateljski i sadržajan”. On je istakao da KP kao partija jugoslovenske orjentacije podržava zalaganje i borbu TOlerancije za prava Jugoslovena u Srbiji i da “u toj borbi uvek možete računati na prijateljsku podršku Komunističke partije”.
Predsednik Pokreta za TOleranciju, Jasminko Hadzisalihović, je kazao da TOlerancija od svog osnivanja zastupa ideju o priznavanju statusa nacionalne manjine Jugoslovenima u Republici Srbiji.
“Danas smo upoznali naši domaćine sa dosadašnjim aktivnostima i zalaganjima TOlerancije da se pripadnicima tzv. „sedmog naroda SFRJ“, koji su ostali bez statusa u državi u kojoj žive, prizna status nacionalne manjine. I dalje ćemo raditi na tome, sve dok resorno ministarstvo ne prestane da krši odredbe iz niza članova Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, odredbe iz niza članova Zakona o zabrani diskriminacije, člana 26 Zakona o ministarstvima, odredbe Deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina i Okvirne konvencije Saveta Evrope”. On se, na kraju, zahvalio KP na podršci koju su im danas pružili.