Članovi Saveta

Savet organizacija je savetodavno telo koje čine predstavnici organizacija koje su se kolektivno učlanile u Toleranciju, pridružile se Toleranciji potpisivanjem sporazuma/protokola o saradnji ili su se koalicinim sporazumom obavezale na zajedničko delovanje u okviruTolerancije.

Kolektivni članovi Tolerancije su:

  • Stranka Crnogoraca
  • Bošnjačka građanska stranka

Koalicioni sporazum saTolerancijom do sada je potpisala:

  • Vlaška narodna stranka.