Koalicija za mir i toleranciju u Zrenjaninu!

U prostorijama Demokratske partije Makedonaca u Zrenjaninu Koalicija za mir i toleranciju je nastavila promociju svojih programskih ciljeva definisanih u “Planu tri tačke”.

Prisutnima su se, ispred Koalicije za mir i toleranciju, obratili

Maja Georgievska, predsednica Demokratska Partija Makedonaca ,

– Marijana Ivovic Vukotic, predsednica Stranka Crnogoraca ,

– Robert Karan, predsednik Vojvođanski Pokret i

– Jasminko Hadzisalihovic, predsednik Bošnjačka Građanska Stranka .

Idemo dalje!

17.jun 2023.