JE SUIS GAVRILO PRINCIP

Piše: Jasminko Hadzisalihovic

Gavrilo Princip je u udžbenicima istorije u različitim zemljama bivše Jugoslavije prikazan ili kao terorista ili kao buntovnik s razlogom – i te percepcije odražavaju savremene podele u regionu, koji se još oporavlja od ratova devedesetih. Dok su bile deo Jugoslavije, deca u svim tadašnjim republikama učila su istu istoriju. Sada svi imaju svoju verziju istine, koja je oblikovana poslednjim ratovima, i to prenose budućim generacijama

Moj stav je nepromenljiv – mene je sramota onih pripadnika jugoslovenskih naroda koje se odriču Gavrila Principa. Sramota me je njihove sramote. Za mene je neoprostiva bedastoća Principa nazivati teroristom a Mladu Bosnu poistovetiti sa terorističkom organizacijom, jer moraš biti neograničeno i talentovano glup da sa pozicija današnjih svetonazora, stavova i moralnih ubeđenja sagledavaš, analiziraš i daješ vrednosni sud dogadjaja koji se odigrao pre više od sto godina. Ej, bre, jedan VEK! Pa zato još jednom i podvlačim poruku onima koji osporavaju i teroristom nazivaju Gavrila Principa: Ajd, odjebite. Jer, ili ste ograničeni kao terase, ili ste bistri k’o potok no plitki ili ste zlonamerni. Meni je svejedno – odaberite sami!

Čudno je, naime, ali danas se suočavamo tako, sa nekim, naizgled suludim fenomenima – a to je veličanje Gavrila Principa od strane srpskih nacionalista koji ga neopravdano prisvajaju i proglašenje Principa teroristom, a organizacije Mlada Bosna terorističkom, od strane bošnjačkih i hrvatskih nacionalista. Suočimo li danas reči Principovih nacionalističkih „branilaca“ sa onim što je on sam govorio na suđenju, naišli bismo na strahovite kontradiktornosti jer je, primera radi, Principova izjava iz 15. avgusta 1914. o tome kako mu je „političko ujedinjenje Jugoslovena uvek lebdelo pred očima“, nepomirljiva sa bilo kakvim etno-nacionalizmom današnjice. Ako je Princip bio nacionalnista, onda je on, prema sopstvenom priznanju, bio jugoslovenski nacionalista, što bi značilo da njegov nacionalizam nema obrise etno-nacije. Slično je i sa debatom oko toga je li Princip heroj ili ne. Ako je heroj, onda je heroj svih jugoslovenskih naroda jer u multietničkoj sredini, čovek ili može biti junak svih, ili ne biti junak.

O Gavrilu Principu, i njegovim ubeđenjima, najbolje je govorio Mladobosanac Trifun Grabež koji je 4. jula na suđenju izjavio: „Ja i Princip raspravljali smo više puta o teškom položaju naroda u Bosni (…) Zatim smo govorili o političkom ujedinjenju svih Jugoslovena sa Srbima pod Austrijom, bilo pod hrvatskim, srpskim ili slovenačkim imenom, u bilo kom obliku, ili kao republika ili kao federalna država, a u tu federaciju trebalo bi uključiti i Bugare“.

Zbog svega navedenog i kažem: Je suis Gavrilo Princip! Jer, što on reče, “Ja sam nacionalista Jugosloven i težim za ujedinjenjem svih Jugoslovena u bilo koju državnu formu…“