Jasenovac: 75 godina od osnivanja koncentracionog logora

Ni sedam decenija nakon stravičnih jasenovačkih zločina, počinjenih pod okriljem zloglasne NDH, zdrav razum ne može da razume monstruoznu ustašku ideologiju koja je imala za cilj istrebljenje Srba, Jevreja i Roma sa ovih prostora.

U tim logorima je, prema procenama, tokom rata ubijeno oko 700.000 ljudi, mada tačan broj nije nikada utvrđen. Državna komisija Jugoslavije iz 1946. godine procenila je da je ubijeno 500 – 600 hiljada ljudi, dok je procena Muzeja holokausta “Jad Vašem” iz Jerualima za 100.000 veća. U ovom zloglasnom logoru tokom Drugog svetskog rata na najstravičnije načine ubijeno je 500. 000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista i 20.000 nejake dece.

Sistem jasenovačkih logora, u svetu jedinstven po strahotama, jedini je imao logor za decu. Samo od decembra 1941. godine, do aprila 1942. godine u Jasenovcu je ubijeno oko 20.000 srpske dece.

Sistem ustaških koncentracionih logora, čije je središte bilo u Jasenovcu, u Hrvatskoj, osnovan je 21. avgusta 1941. godine. Posle više neuspešnih pokušaja proboja iz logora, preostali logoraši su u noći između 21. i 22. aprila 1945. učinili još jedan napad. Manji broj logoraša uspeo je da pobegne, dok su ostali ubijeni.

Trupe jugoslovenske Druge armije ušle su u napušteni logor Jasenovac 2. maja iste godine. Pre nego što su napustili logor u Jasenovcu, ustaše su likvidirale sve preostale zatočenike, uništile deo građevina i pokušale da unište tragove svojih zločina.