IZBORI ZA NACIONALNI SAVET

Malopre sam glasao na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće – BNV, na izbornom mestu u Beogradu. Moj osnovni izborni utisak je da je svih pet izbornih listi zanemarilo Bošnjake koji žive van Sandžaka. Nije sporno da 90% pripadnika bošnjačke nacionalne manjine živi u tih šest sandžačkih gradova/opština, ali mislim da su bar afirmativno mogli na izborne liste da stave i Bošnjake koji žive u drugim delovima Srbije. Bio bi to gest solidarnosti i pokazivanje jedinstva Bošnjaka u Srbiji, ali izbori su ozbiljan i skup “sport” koji valjda ne trpi tu vrstu sentimentalnosti. To negde mogu i da razumem, ali mislim da kad kao “kolektivitet” tražiš i očekuješ da država bude afirmativna prema tvojoj nacionalnoj zajednici, onda i najmoćniji u Bošnjaka mogu isti princip primeniti i u svom slučaju. Pogotovo kada ćeš se za godinu i po dana pojaviti kod tih istih ljudi da tražiš “glas” za republičke izbore. Naravno, sve ovo pišem upravo iz razloga što kad pogledate kandidate proglašenih izbornih lista samo jedna ili dve od pet imaju po 1-2 Bošnjaka van Sandžaka na listi, i to daleko od prolaznih mesta. Nećemo zameriti, ali nema razloga da tako lako i zaboravimo.

Bošnjačka Građanska Stranka, članica Tolerancija Srbije i jedina stranka bošnjačke nacionalne manjine registrovana van Sandžaka (u Beogradu) nije uzela samostalno učešće na ovim izborima jer smo mislili da je bolje da podržimo neku od predatih izbornih listi, ali smo na kraju i od toga odustali i ostavili našim članovima i simpatizerima da po svojoj volji i savesti podrže izbornu listu koju žele. Naravno, BGS se ni operativno nije spremao za izbore za BNV, jer nam ti izbori nisu prioritet, s obzirom na “teritoriju” na kojoj prevashodno politički delujemo i činjenicu da smo svesni da bi nam bila “skuplja dara nego mera” tog učešća, imajući u vidu da ne bi značijne uticali na odnos snaga u BNV. Medjutim, sa ove tačke gledišta, mislim da je takav naš stav pogrešan i da smo neučestvovanjem izgubili i politički i marketinški. Mislim da Bošnjaci van Sandžaka na nekim sledećim izborima za BNV moraju imati svoju izbornu listu i da je neophodno da aktivno učestvuju u izborima i radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Očekujući rezultate izbora, i da vidim da li će lista koju sam podržao pobediti, svim izbornim listama želim da im izborni dan prodje mirno i bez nepravilnosti, kao i da budući članovi BNV rade u interesu svih Bošnjaka bez obzira gde oni žive u Srbiji. Hairli bilo!

Jasminko Hadžisalihović
predsednik BGS i Tolerancije Srbije 

13.novembar 2022.