IMA LI OVDE TIRANINA?

Ostracizam je u doba antičke Grčke bio politički proces kojim se mogao punopravni građanin proterati iz domovine na rok od 10 godina ako bi prema mišljenju većine predstavljao opasnost za državu i demokratiju zbog prevelikog ugleda, moći ili namera.