Glavni odbor

Izabrani članovi Glavnog odbora su:

1. Milena Levajac, dipl.muzičar – violinista
2. Novak Novaković, profesor fizičkog vaspitanja
3. Darinka Marinković, master defektologije
4. Iso Vlahovljak, dipl.inž.mašinstva
5. Rozalija Ilić, profesor matematike
6. Mussab Al-Šukeir, apsolvent FPN
7. Ivanka Bradić, dipl.inž.agroekonomije
8. Slobodan Jušković, dipl.ekonomista
9. Nevena Dodić, master političkih nauka
10. Dragoslav Grubović, ekonomista
11. Milica Krčmar, dipl.producent FDU
12. Senad Kučević, privatni preduzetnik
13. Jovan Ciculj, inž.mašinstva
14. Marijana Ivović Vukotić, dipl.inž. mašinstva
15. Mirko Ostojić, ekonomista
16. Irfan Đogić, penzioner
17. Ana Milosavljević, dipl.ing.elektotehnike
18. Goran Nackov, privatni preduzetnik
19. Slavica Gružanić, dipl.politikolog
20. Aleksandar Mijatović, mašinski tehničar
21. Verica Kovačević, dipl.socijalni radnik
22. Filip Kačarević, apsolvent Pravnog fakulteta
23. Slobodanka Vrhovac, dipl.ekonomista
24. Saša Čanić, poljoprivrednik
25. Miloš Dimitrijević, inž.elektrotehnike za telekomunikacije
26. Donatela Tešler, ekonomski tehničar
27. Slavoljub Bogdanović, inž. tekstilne tehnologije
28. Radan Spalović, mašinski tehničar
29. Suzana Ivanović, profesor fizike
30. Nebojša Krasić, elektro-tehničar
31. Tamara Marjanović, apsolvent Filološkog fakulteta
32. Goran Uglješin, tehničar NU mašina
33. Biljana Janković, dipl.ekonomista
34. Miloš Vasić, kožarski tehničar
35. Bojana Vukadinov, profesor engleskog jezika
36. Dejan Ivović, elektro-tehničar
37. Miodrag Loncović, dipl.inž. tehnologije