Forum žena TOLERANCIJE Srbije

U Beogradu je, u utorak 25.10.2016.godine, formiran Forum žena TOLERANCIJE Srbije. Za predsednicu Foruma žena izabrana je Slobodanka Boba Vrhovac, dipl.ecc., a za potpredsednicu Sanela Dautović inženjer bezbednosti i zdravlja na radu.

Prisutinim članicama Foruma žena TOLERANCIJE Srbije obratili su se Marijana Ivović Vukotić, potpredsednica TOLERANCIJE Srbije, Sanela Dautović, potpredsednica Foruma žena i Boba Vrhovac, predsednica Foruma žena.