Formirana Koalicija za mir i toleranciju

“U Beogradu je u ponedeljak, 15. maja 2023. godine, formirana Koalicija za mir i toleranciju koju čine Tolerancija Srbije, Bošnjačka građanska stranka, Stranka Crnogoraca, Vlaška narodna stranka, Demokratska partija Makedonaca, Građanski saveza Mađara, Vojvođanski pokret i Udruženje „Trebaš nam ti“ za predstojeće lokalne, pokrajinske i najverovatnije republičke izbore”.

“Cilj formiranja Koalicije za mir i toleranciju je očuvanje različitih etničkih identiteta i podsticaj zajedničkog nacionalnog – identitet građana Republike Srbije. Smatramo da je najbolji garant razvoja i opstanka multikulturne i višenacionalne zajednice kakva je Republika Srbija prihvatanje međunacionalnih razlika kao prednosti u smislu kulturno-socijalnog bogatstva zajednice koje joj daje njeno etnokonfesionalno šarenilo. I zbog toga ćemo jačati osećaj ravnopravnosti, tolerancije i pripadnosti zajedničkoj državi. Smanjićemo etničke distance i očuvanje posebnosti ćemo usklađivati sa društvenom integracijom pripadnika nacionalnih manjina.

Članice Koalicije za mir i toleranciju su se dogovorile o saradnji na platformi pod nazivom „Plan tri tačke“, koji čine tri temeljne tačke okupljanja:

  1.  Skandinavizacija Balkana – Nordijski savet kao primer povezivanja na zapadnom Balkanu
  2.  Demokratizacija političkog sistema – da biramo, a ne samo da glasamo

a) Da Srbija bude podeljena na pet izbornih jedinica u kojima će se u zavisnosti od broja birača birati određeni broj poslanika (Šumadija i zapadna Srbija – 65, Vojvodina – 63, Beograd – 61, južna i istočna Srbija – 57 i KiM i dijaspora – 4)

b) Da se narodni poslanici biraju po personalizovanom proporcionalnom izbornom sistemu, sa otvorenim listama, u kome građani znaju za koga glasaju i ko im je politički odgovoran

c) Da se razdvoje termini održavanja republičkih i lokalnih izbora i da bude direktan izbor za gradonačelnike i predsednike opština

        3. Zaštita i unapređenje prava nacionalnih manjina – manjine su bogatstvo Srbije

a) Depolitizacija i prestanak mešanja većinskih partija u rad institucija, društvenih grupa i organizacija nacionalnih manjina (posebno Nacionalnih saveta nacionalnih manjina);

b) Tri predloga za smanjenje izbornih zloupotreba političkim strankama nacionalnih manjina (1. da naziv političke stranke nacionalne manjine mora da sadrži naziv nacionalne manjine čije interese predstavlja i zastupa, 2. da kandidati za poslanike i odbornike moraju biti upisani u poseban birački spisak nacionalne manjine koju žele da predstavljaju, 3. da se na izbornim listićima navede da je reč o listi nacionalnih manjina)

c) Da zažive Saveti za međunacionalne odnose kao garanti i čuvari dobrih odnosa na lokalnom nivou

Koalicija za mir i toleranciju će biti otvorena za saradnju sa svim strankama, pokretima, udruženjima i ljudima koji prihvataju principe i ciljeve Koalicije i koji svoju ideologiju zasnivaju na pacifizmu i pragmatizmu, a svoje političko delovanje grade na temeljima humanizma: toleranciji, solidarnosti, slobodi, jednakosti i ravnopravnosti. Pridržavati se tih načela znači suprotstaviti se mržnji, isključivosti, netrpeljivosti i svakom drugom obliku diskriminacije, i zato vas pozivamo da na tim principima BUDUĆNOST GRADIMO ZAJEDNO!”