FORMIRAN OPŠTINSKI ODBOR POKRETA ZA TOLERANCIJU – VRAČAR

U prostorijama Pokreta za TOleranciju je u ponedeljak, 22.11.2015.godine, održan osnivački sastanak opštinskog odbora Pokreta za TOleranciju-Vračar, na kome je za predsednika izabran Miloš Dimitrijević, inž. Elektrotehnike za telekomunikacije a za potpredsednicu Verica Kovačević, dipl.socijalni radnik.

Predsednik Opštinskog odbora PZT-Vračar, Miloš Dimitrijević, je rekao da se PZT u svojim ciljevima posebno zalaže za poboljšanje položaja dece u našoj zemlji i da se 20. novembar obeležava kao Svetski dan prava deteta. Dimitrijević je potsetio prisutne da su dečija prava utvrđena Konvencijom o pravima deteta, usvojenom od strane Generalne skupštine ujedinjenih nacija 1989.godine, a čiji su osnovni principi: pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji inters deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju. Država je dosta uradila na unapređenju i stvaranju pozitivnog zakonskog okvira za bolji život dece u Srbiji, ali i dalje postoje veliki problemi i izazovi. Na unapređenju položaja dece se mnogo radi, ali se čini da je još uvek dalek put do ostvarivanja temeljnih prava dece, posebno onih iz osetljivih i diskriminisanih grupa. Posebno ističem da je i dalje veoma rasprostranjena diskriminacija prema romskoj deci i deci sa invaliditetom”, istakao je Dimitrijević.

Verica Kovačević, potpredsednica OO PZT-Vračar, je istakla da je druga polovina novembra ispunjena datumima kojima se obeležava poštovanje prava i i zaštita od diskriminacije osetljivih grupa, i istakla da se 25. novembar obeležava Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama. U svom izlaganju se osvrnula na kaznenu politiku u našoj zemlji, posebno u odnosu na nasilje u porodici, i istakla da se „po mišljenju Pokreta za Toleranciju nasilje u porodici ne može iskoreniti samo donošenjem određenih propisa, koliko god oni bili dobri, ako se vodi loša kaznena politika. Na smanjenje nasilja u porodici može se uticati jedino doslednom primenomkaznene politike za krivična dela i prekršaje. Pokret za Toleranciju se zalaže za nultu toleranciju i pooštravanje kazni za nasiljenad ženama i u porodici“.

Predsednik Pokreta za TOleranciju Jasminko Hadzisalihović je rekao da ne treba zaboraviti ni 18.novembar kojim se obeležava Evropski dan protiv seksualnog zlostavljanja dece. On je prisutnima govorio o ciljevima Evropskog dana protiv seksualnog zlostavljanja dece i potsetio da se “Pokret za TOleranciju zalaže za najoštrije kažnjavanje seksualnog zlostavljanja dece”. Na kraju je Hadzisalihović pozvao sve prisutne da dođu na osnivanje Gradskog odbora PZT-Beograd, 29.novembra 2015.godine, u velikoj Sali SO Zvezdara, u 12 časova.