FORMIRAN OPŠTINSKI ODBOR POKRETA ZA TOLERANCIJU – PALILULA

U sali Ustanove za kulturu Palilula, 11.11.2015.godine, održan je osnivački sastanak opštinskog odbora Pokreta za TOleranciju – Palilula na kojem je za predsednicu odbora izabrana Darinka Marinković, master defektologije, a za potpredsednicu Lena Škodrić, studentkinja pravnog fakulteta.

Novoizabrana predsednica Opštinskog odbora PZT Palilula, Darinka Marinković, rekla je da je “naša ideja da ponovo oživimo osnovne ljudske vrednosti, da postavimo svakog građanina u centar zbivanja – da se oseća i ponaša kao da je stub društva”. Uzimajući u obzir da je i sama osoba sa invaliditetom naglasila je da smo pred sebe „kao našu obavezu postavili zalaganje za veću pomoć licima sa invaliditetom i da se moramo izboriti da oni budu potpuno ravnopravni članovi društva, kao i zalaganje za pojačan inspekcijski nadzor poslodavaca nad sprovođenjem obaveze Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, što je jedan od naših programskih ciljeva “

Potpredsednica odbora Lena Škodrić rekla je “da odbor na Paliluli nema popunjen nominalni broj mesta za članove opštinskog odbora, jer se vrata ne zatvaraju, da su svi koji hoće da nam se pridruže na Paliluli, dobrodošli”.

Predsednik Pokreta za TOleranciju Jasminko Hadžisalihović je pozvao “ sve ljude koji nikada nisu bili u političkim strankama, one koji su bili pa su razočarani izašli, koji su nezadovoljni svojim položajem i stanjem u društvu da pristupe Pokretu za TOleranciju, jer svi treba što aktivnije da se uključe u rad naše političke organizacije i ne dozvole da zbog toga što smo svi pasivni i razočarani, neki drugi, koji su manje kvalitetni, preuzmu stvar u svoje ruke.”