FORMIRAN GRADSKI ODBOR POKRETA ZA TOLERANCIJU – ŠABAC

U sali bioskopa “LM” u Šapcu Pokret za TOleranciju je u sredu, 23.12.2015.godine, održao osnivačku skupštinu Gradskog odbora Pokreta za Toleranciju – Šabac, na kome je za predsednicu izabrana Mirjana Bingulac, dipl.ekonomista, za potpredsednike Andrijana Ličanin, dipl.ekonomista i Bogdan Vasilić, dipl.agronom.

U prisustvu predstavnika političkih stranaka, pokreta, udruženja, članova i simpatizera Pokreta za Toleranciju prisutnima su se u ime domaćina obratili Jasminko Hadžisalihović, predsednik Pokreta za TOleranciju, Mirjana Bingulac, novoizabrana predsednica GrO Tolerancije – Šabac i Draško Beguš, član GrO Tolerancije – Šabac.

Govoreći o borbi i zalaganju Pokreta za TOleranciju za priznavanje statusa nacionalne manjine, kršenju ljudskih i manjinskih prava i dvostrukim standardima resornog ministarstva po pitanju poštovanja Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina prema nacionalno deklarisanim Jugoslovenima, Jasminko Hadžisalihović, predsednik Pokreta za Toleranciju, je rekao: “U Republici Srbiji isti zakoni ne važe podjednako za sve. Postoje nacionalne manjine koje ne ispunjavaju sve kriterijume prema čl.2. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ali se smatraju nacionalnom manjinom. Naravno, Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina to i ne traži jer se ne traži ispunjavanje svih nabrojanih kriterijuma već je dovoljno da ima neke od pobrojanih. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je do sada, poštujući zakonsku obavezu i delujući afirmativno, priznalo mnoge nacionalne manjine, iako ne ispunjavaju sve zakonske kriterijume. Kod mnogih je moglo, kod Jugoslovena ne može. Zašto?”

“Činjenica je da  veliki broj građanskog glasačkog tela u našem gradu ne izlazi na izbore.  Zašto? Zato što do sada nije postojala istinska građanska opcija preko koje bi artikulisali naš stav. Pokret za TOleranciju  otvara novu mogućnost našeg izbora. Bićemo most političke tolerancije u Šapcu“, istakla je Mirjana Bingulac, novoizabrana predsednica Gradskog odbora Pokreta za Toleranciju. Ona je pozvala sve one koji se do sada nisu bavili politikom i sve one koji su razočarani izašli iz političkih partija da se priključe Pokretu za Toleranciju u Šapcu, jer građani treba da uzmu život u svoje ruke. ”Naš grad u naše ruke, ne prepuštajmo ga u ruke „velikih lidera“. Volimo naš grad i naše žitelje,  jer  Šabac pripada nama – Šapčana”, zaključila je Bingulac.