FORMIRA SE KOALICIJA ZA MIR I TOLERANCIJU

U Pančevu je u sredu, 26. aprila 2023. godine, održan prvi zajednički sastanak predstavnika Tolerancije Srbije, Bošnjačke građanske stranke, Stranke Crnogoraca, Vlaške narodne stranke, Demokratske partije Makedonaca, Građanskog saveza Mađara i Vojvođanskog pokreta na kome je počeo postupak formiranja Koalicije za mir i toleranciju za predstojeće pokrajinske, lokalne i, najverovarnije, republičke izbore. U prostorijama Demokratske partije Makedonaca u Pančevu govorilo se o pripremama za predstojeće izbore, planiranim zajedničkim aktivnostima i čvršćem predizbornom savezu tzv. ”manjinske koalicije“, koju bi činile članice-osnivači Koalicije za mir i toleranciju sa drugim pokretima, udruženjima i manjinskim političkim organizacijama.

Cilj formiranja Koalicije za mir i toleranciju je da pokažemo da moramo i možemo drugačije. Niko bolje od predstavnika manjina ne zna koliko je značajno sačuvati mir, koliko je važno biti tolerantan, i zbog toga ćemo tražiti podršku za mirna rešenja svih izazova koja se nalaze pred našom državom. Naš naziv, Koalicija za mir i toleranciju, nas jasno definiše kao političku opciju koja se bori protiv sukoba, mržnje, netrpeljivosti, podela i svađa koje simbolizuju sve vladajuće političke opcije u Srbiji i regionu u poslednjih tri decenije. Naša društva su dubinski podeljena duž različitih linija podela. Svuda oko nas su podele. Sve je namešteno da nas razdvoje od braće, komšija, prijatelja, iako je malo stvari koje nas dele a mnogo više onoga što nas okuplja i spaja. A više od svega to je želja za mirom – međunacionalnim, međureligijskim, socijalnim, kao i tolerancijom između braće, komšija i prijatelja. Mir i tolerancija su, dakle, preduslov i za veće plate i za bolji zdravstveni sistem i za bolje obrazovanje!

Plan TRI TAČKE koji ćemo ponuditi Srbiji predstavlja naše centralno strateško opredeljenje, osnov oko koga je počelo okupljanje stranaka nacionalnih manjina, pokreta i udruženja građana u Srbiji u Koaliciju za mir i toleranciju. Članice Koalicije za mir i toleranciju su se dogovorile o saradnji na platformi koju čine tri temeljne tačke okupljanja:

1. Skandinavizacija Balkana

2. Demokratizacija političkog sistema – da biramo, a ne samo da glasamo

3. Zaštita i unapređenje prava nacionalnih manjina – „manjine“ su bogatstvo Srbije.

Koalicija za mir i toleranciju će biti otvorena svim strankama, pokretima, udruženjima i ljudima koji prihvataju principe i ciljeve Koalicije i koji svoju ideologiju zasnivaju na pacifizmu i pragmatizmu, a svoje političko delovanje grade na temeljima humanizma: TOLERANCIJI, SOLIDARNOSTI, SLOBODI, JEDNAKOSTI i RAVNOPRAVNOOSTI. Pridržavati se tih načela znači suprotstaviti se mržnji, isključivosti, netrpeljivosti i svakom drugom obliku diskriminacije, i zato vas pozivamo da na tim principima BUDUĆNOST GRADIMO ZAJEDNO!