Programski Manifest

ТОЛЕРАНЦИЈА Србије (у даљем тексту: ТОЛЕРАНЦИЈА) је политичка организација која уважава највиши степен равноправности грађана и грађанки Републике Србије и истински се бори за праведно, социјално осетљиво и економски одрживо друштво у којем је човек на првом месту. Ми полазимо од начела да је слободна само она заједница у којој је слободан и социјално сигуран сваки човек, што значи да сматрамо да је човек највећа вредност сваког друштва. Наш рад се заснива на принципима остварења једнаких права и једнаких прилика за све грађане и грађанке Републике Србије,и у свом деловању предузимамо конкретне кораке с циљем охрабривања угрожених и дискриминисаних особа и група на политичко учешће.

ТОЛЕРАНЦИЈА своју идеологију заснива на хуманизму, пацифизму и прагматизму, а на идеолошкој мапи себе дефинишемо као хуманистичку политичку организацију зато што своје политичко деловање градимо на темељима хуманизма: ТОЛЕРАНЦИЈИ, СОЛИДАРНОСТИ, СЛОБОДИ, ЈЕДНАКОСТИ И РАВНОПРАВНОСТИ.

Придржавати се ових темеља хуманизма значи супротставити се мржњи, искључивости, нетрпељивости и сваком другом облику дискриминације. Противимо се сваком облику тоталитаризма и осуђујемо га, без обзира на предзнак (десни или леви), а залажемо за толеранцију и културу политичког дијалога. Политички, заговарамо забрану и одустајање од примене силе или принуде против исказаног мишљења и деловања (уколико оно не искаче из цивилизацијских оквира) појединаца и група само зато што одступају од тренутно важећих система вредности или уверења. Слобода мишљења и расправе мора бити дата, тј. загарантирана свима.

Егзистенцијално, хоћемо толеранцију као начин живљења и гарант слободе свих, дакле и оних, и пре свега оних, чије су мишљење и деловање различити од мог/нашег. Такође, прихватамо тзв. “парадокс толеранције”, тј. оправданост ускраћивања и одбијања толеранције према нетолерантнима (насилницима). Толерисати нетолеранцију значило би признати је. Одустајање од законске репресије спрам насилника или заговарача насиља значило би одустајање од слободе, једнакости и правде као темељних друштвених вредности за које се боримо.

ТОЛЕРАНЦИЈА ће се залагати за заштиту права и слобода појединаца, слободу јавног изражавања, право на слободу деловања, личну сигурност, за слободу изражавања верске и националне припадности, за слободу и сигурност јавног културног и политичког наступања, организовања и окупљања, за право неповредивости личне имовине, а нарочито ћемо се супротстављати свим облицима насиља, од насиља у породици до војних агресија. Слобода деловања ограничена је само једнаком слободом других, а држава је дужна да у функцији општег добра на које сви појединци легитимно полажу право и у име заштите тих слобода, правно регулисаним средствима спречи делатности које их угрожавају.

Основно је грађанско право сваког грађанина да се с њим поступа у складу са законом који је једнак за све и непристрасан. Демократија, као највиши степен друштвеног уређења, треба у потпуности да афирмише начело једнакости свих грађана пред законом и једнаку правду за све. Нарушавањем тог начела отвара се простор олигархији, тоталитаризму, диктатури и разним облицима друштвене неправде.

Потпуно смо посвећени осигурању и заштити права на пуну једнакост пред законом доследним поштовањем начела опште забране дискриминације, посебно се борећи против свих видова дискриминације заснованих на националној основи, због чега ћемо штитити достојанство сваког човека, а поготово достојанство припадника националних мањина и њихову равномерну заступљеност у оним институцијама система у којима могу тражити и остварити своја права у складу са свим међународним стандардима.. Једнакост свих грађана пред законом нужан је, али не и довољан, услов за потпуну афирмацију начела једнакости. Исти критеријуми морају се примењивати при запошљавању, напредовању, лечењу, уписима у средње школе, на факултете и у свим другим сферама друштвеног живота.

ТОЛЕРАНЦИЈА ће чувати различите етничке идентитете и подстицати заједнички национални – идентитет грађана Републике Србије. Прихватање међунационалних разлика могуће је само полазећи од њиховог разумевања као предности у смислу културно-социјалног богатства заједнице које јој даје њено етноконфесионално шаренило.Сматрамо да је то најбољи гарант развоја и опстанка мултикултурне и вишенационалне заједнице каква је Република Србија, и због тога ћемо јачати осећај равноправности, толеранције и припадности заједничкој држави. Смањићемо етничке дистанце и очување посебности ћемо усклађивати са друштвеном интеграцијом припадника националних мањина. Подржаваћемо и олакшавати рад политичких партија националних мањина и националних савета националних мањина. Стечена колективна права националних мањина нећемо умањивати. Сваки национализам сматраћемо неприхватљивим.

Политика добрих односа, међусобног уважавања, равноправности и сарадње у међународној заједници, циљ је наше спољне политике. То се посебно односи на државе и народе у непосредном окружењу, посебно на оне са којима је Република Србија некада чинила заједничку државу. Са југословенским државама и нацијама намеравамо да обнављамо и јачамо обострано поверење и свестрану сарадњу. Повезиваћемо се са сличним, прошлости свесним и будућности окренутим, политичким организацијама у југословенским државама, а нашим политичким деловањем подстицаћемо најближе међудржавне везе и стварати услове за интензивирање економске сарадње, успостављае заједничког културног и спортског простора. Решаваћемо међусобне проблеме мирним путем, и уз поштовање суверенитета и територијалног интегритета свих југословенских држава, што је предуслов суштинској нормализацији живота и бољој међународној позицији наших земаља. Сједињене Југословенске Државе (СЈД), као савез држава који би чиниле Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија, са следећим заједничким функцијама: спољна политика, војска, монетарни систем и јединствено тржиште, је наш дугорочни циљ. Наравно, СЈДкоју би чиниле побројане државе би био само почетни нуклеус, евентуалног, уједињена свих југословенских нација јер сматрамо да је оптимална југославенска заједница она која обухвата свих шест држава и све нације које су иницијално конституисали такву заједницу. То, наравно, конкретно значи да СДЈ могу приступити, уколико њихови народи својом слободном вољом одлуче да желе да живе у заједничкој држави, Хрватска и Словенија.

Поносимо се борбом за слободу коју је Република Србија вековима водила бројним устанцима, одбрамбеним и ослободилачким ратовима. Заједничку борбу против фашизма, са другим југословенским нацијама и европским народима у Другом светском рату, сматрамо моралним темељем на којем почива и данашња Република Србија. Подржаваћемо и неговати антифашизам, и кроз институционалну акцију санкционисати свако порицање његових последица. Неговаћемо културу сећања на жртве ратова и увек осуђивати ратне злочине, посебно оне почињене у име нашег народа, односно нације.
Стабилност на овим просторима, мир, поверење и добросуседски односи нису могући без објективног и праведног суочавања са недавном прошлошћу, у коме је пре свега важно да се свака држава и свака нација суочи са сопственим доприносом кризи, одговорношћу и последицама које је произвела њена политика. Без наметања колективне кривице целокупним нацијама, нужно је реално и непристрасно сагледавање свега што је урађено из реваншизма, квазипатриотских разлога, злоупотребе митова прошлости, потребе за доминацијом. Недопустиво је било какво величање ратних злочина и њихових починитеља, а нужно изражавање поштовање према невиним жртвама у било којој нацији. У друштву ћемо ширити толеранцију, аргументима рушити националистичке митове, обмане и предрасуде и стварати услове за поновну изградњу поверења кроз залагање за истину, правду и помирење. Објективно и праведно суочавање са прошлошћу треба да буде и саставни део образовног процеса, пре свега предмета историје, што сада није случај.

Децентрализоваћемо Србију политички, фискално и административно иомогућити равномерни развој, поделу шанси и одговорности за одлучивање. Грађанима треба вратити могућност одлучивања о сопственом окружењу, о локалној и широј заједници и подржати њихове иницијативе за подухвате и пројекте који су њима важни. Децентролизовањем финансија локалне самоуправе и грађани ће добити прилику да непосредно одлучују како ће се на локалном нивоу трошити део новца прикупљен од њих, а републичка власт неће више моћи арбитрарно и по својој вољи да поједине локалне средине привилегује, а друге дискриминише.

Војводина представља посебну историјску, географску, привредну, културну, етничку, демографску и политичку целину у оквиру Србије. Њој припадају бројни облици самосталности, и историјски и уставно, који морају бити видљиви у стварности. Уместо досадашњег политичког и привредног гушења аутономије Војводине, с пуним поверењем и без одлагања ћемо се залагати за њено јачање, уверени да снажна Војводина јача Србију и обрнуто. Тражићемо, заједно са друштвеним и политичким чиниоцима у Војводини, начине како да се аутономија дограђује, у најбољем војвођанском и националном интересу.

Без обзира на модел коначног решења државно-правног статуса Косова морамо бити свесни чињенице да је потписивањем Бриселског споразума Србија признала уставно – правни поредак Косова који подразумева гашење српских институција на Косову и интеграцију Срба у косовско друштво. Проблем Косова и Метохије треба решити у најбољем интересу свих људи који на овој територији живе и тиме омогућити демократски, привредни и сваки други развој Косова и Србије. То укључује и потписивање Споразума о свеобухватној нормализацији односа са Косовом. Мишљења смо да је свако одлагање рада на том споразуму супротно нашим националним интересима. У оквиру овог циља потребно је усвојити принцип: „Стандарди пре Споразума о свеобухватној нормализацији односа са Косовом“ који би подразумевао решавање кључних питања, од значаја за Србију и српску заједницу на Косову, пре потписивања тог споразума. Кључна питања би се односила на следеће области: пуна безбедност српске заједнице и њихове имовине на Косову, територијална и персонална аутономија за Србе на Косову, потпуна имплементација Бриселског споразума везано за Заједницу српских општина, заштита културно – историјског наслеђа, обезбеђење аутономије за манастире Српске православне цркве, решавање питања приватне имовине, решавање питања државне имовине и спољњег дуга, слободан и одржив повратак и остала питања која се сматрају приоритетним. Поштовање и остваривање целокупног корпуса људских права треба да гарантује Европска унија и Уједињене нације, а имовинска права грађана и заштиту државне имовине треба решавати по правилима сукцесије.

Полазећи од тога да је велика само она Србија која има велике друштвене идеје, радићемо на томе да позиција и утицај Србије у свету, и њена снага, произилазе из узорне политике и друштвеног система вредности. Наш циљ је да се Србија, коначно, неопозиво укључи у европску породицу држава и народа. Србија је европска земља, географски, историјски, културно и политички. Ићи ћемо путем европских интеграција, без обзира на све резерве које имамо, јер су оне најбржи начин и највећи ослонац да постигнемо наш крајњи циљ – живот у уређеном, демократском друштву благостања.Наша намера је да остварујемо и јачамо европске вредности и стандарде на тлу Србије, али и да институционално постанемо део Европске уније као заједнице народа. Без обзира на све тешкоће које погађају и ЕУ, она је добар оквир за бржи развој земаља у транзицији међу којима је и Србија. Таква орјентација Србије неће искључити и сарадњу са државама истока и других делова света, али уз очување потпуне самосталности и интегритета.

Градићемо државу са снажном и универзалном здравственом и социјалном заштитом и квалитетним образовањем. Улагање у здравство, образовање, културу и науку не сматрамо трошком већ инвестицијом. Побољшаћемо услове рада у тим областима (укључујући и плате) и оштро се борити против корупције у њима. Средње образовање биће обавезно. Формираћемо Просветни савет са задатком да трасира пут којим се друштво звања трансформише у друштво знања. Усклађиваћемо рад образовних институција са потребама привреде јер желимо друштво остварених, потпуних људи који живе од свог рада, а чије знања има вредност и на међународном тржишту.

Социјална политика неће тежити све већим социјалним давањима, већ пружањем једнаких шанси за све. Помагаћемо институционално људима у стању нужде да поправе свој положај, а не само да преживе. Неће бити јавних издатака за луксуз све док сви не буду имали основне услове за нормалан и достојанствен живот. Закон о приватним извршитељима биће ревидиран, као и сва правила о извршењу тако да не стварају социјалне случајеве. Струја и вода породицама у стању нужде неће моћи да буду искључене. Људима који нису у могућности да се старају о властитој егзистенцији, друштво мора омогућити достојне услове живота.Држава ће заиста бити секуларна. Неће приређивати верске обреде. Штитићемо државу од утицаја цркве и цркву од утицаја државе. Исповедање вере биће слободно. Учешће у верским обредима неће бити наметано.

Наш примарни задатак је нулта стопа толеранције за криминал и корупцију. Донећемо и спровести законе о пореклу имовине, специјалном тужилаштву за високи криминал и лустрацију. Лустрацију видимо као морални а не репресивни чин. Послови безбедности биће деполитизовани. Сменићемо партијски постављене кадрове у сектору безбедности и омогућити да на фер конкурсима буду изабрани професионалци. Приватни сектор безбедности неће преузимати државне надлежности нити добијати јавна овлашћења. Досијеи служби безбедности о раду политичке полиције биће отворени. Тежићемо најбољим међународним безбедносним аранжманима за Србију.

Бићемо еколошка држава. Тежићемо највишим стандардима заштите животне средине. Регулативом и праксом постићи ћемо трајни склад и дугорочну заштиту природе: воде, ваздуха, земљишта, флоре и фауне. Чуваћемо воду као стратешки ресурс и водотокове од загађивања и уништавања, укључујући и штету од мини – хидроцентрала. Донећемо закон о начину заштите свих извора питке воде од загађења. Донећемо и применити законе о примарној и секундарној рециклажи отпада и условима за санирање и рад депонија. Имаћемо резервисану политику према генетској модификацији хране и организама (ГМО) и увести стриктно еколошко обележавање хране којим се истиче здравствени квалитет и утицај на здравље. Стараћемо се о добробити животиња, чувајући тако и наше достојанство, здравље и лепоту живљења.