Deo Tolerancije Srbije – jedinstvo različitosti!

Jovan Ciculj, Slavoljub Bogdanović, Katarina Tot, Amir Reko, Marijana Ivović Vukotić, Miloš Bogdanović, Vuk Cvetković, Jasminko Hadžisalihović