Danas je svetski dan zaštite životne sredine!

Predlog da se proslavlja 5. juni dala je te 1972. godine delegacija Jugoslavije, ondašnje države kojoj je pripadala i Srbija, što potvrđuje dugu tradiciju razmišljanja o životnoj sredini i akcija na nacionalnom nivou rešavanja ekoloških pitanja. Svetski dan zaštite životne sredine ustanovila je Generalna skupština UN, na dan održavanja Konferencije o zaštiti životne sredine u Stokholmu, na kojoj se okupilo 113 država, koje su priredile zajedničku izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilјu zaštite životne sredine. Taj dan ima za cilj podizanje svesti o važnosti poštovanja životne sredine ali i neophodnog doprinosa pojedinca.

Ovaj 5. jun Republika Srbija obeležava u posebnim okolnostima, pod teretom posledica poplava, koje su i upozorenje i podsećanje na to koliko smo zavisni i povezani s prirodom. Klimatske promene jedan su od najvećih izazova savremenog sveta, izazov koji ne poznaje granice, koji ne pravi razliku između malih i velikih ili između bogatih i siromašnih. Taj problem zahteva hitno i odgovorno reagovanje kako bismo smanjili uticaje na promene klime, ali i sprečili posledice tih promena.

Srbija se ovih dana, opet, suočava sa efektima katastrofalnih poplava, kroz veliku materijalnu štetu, ali i kroz ugroženost vitalnih polјoprivrednih artikala, hrane i zdravlјa i narušenu ekološku ravnotežu. Zaštita životne sredine su i korporativna društvena odgovornost i svest o klimatskim promenama i stalno razvijanje sistema upravlјanja rizikom, udruženo delovanje institucija sistema, nevladinog sektora, medija i javnosti. Tolerancija Srbije će zato posebno insistirati na pravovremenom informisanju građana kako bi saradnja svih društvenih činilaca bila bolјa, uz obezbeđivanje prava da svi ravnopravno učestvuju u donošenju odluka u vezi sa životnom sredinom, a samim tim i u kriznim situacijama.

U Republici Srbiji je, ovog 5. juna, više nego pre, potrebno zajedničko delovanje svih državnih organa i ustanova, privrednih subjekata, nevladinih organizacija i građana, kako bi posledice koje su ostavile poplave bile što pre otklonjene. Zato apelujemo na aktivizam svih subjekata u ovim danima koji su teški za očuvanje zdravlјa i životne sredine.