DANAS JE MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA

Prethodnih godina Tolerancija Srbije je obeležavala Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta polaganjem venaca i cveća na lokalitetu nekadašnjeg logora Topovske šupe, na Autokomandi, u Beogradu.

Topovske šupe je naziv prvog koncentracionog logora za Jevreje i Rome u Beogradu, koji je postojao tokom Drugog svetskog rata, i nalazio se na Autokomandi. U periodu od 22.08.1941. – 12.12.1941. u logoru je bilo zatvoreno oko 4.000 ljudi, najviše Jevreja iz Banata a zatim i Roma. Inače, Topovske šupe su deo nekadašnje kasarne Vojske Kraljevine Jugoslavije u kojem su se nalazili objekti za smeštaj artiljerijskog oruđa, po kojem su i dobile svoj naziv.

Logor Topovske šupe je počeo sa radom samo mesec dana posle prvog beogradskog logora, Banjičkog logora. Po svom karakteru je bio prolazni logor jer u njemu nije bio organizovan ni prinudni rad ni likvidacija, već samo okupljanje i smeštaj radi organizovanog masovnog ubistva koje je vršeno na drugim mestima i lokacijama u okolini Beograda (Trostruki surduk između Bežanije i Surčina, u selu Jabuka u okolini Pančeva…). Zatvorenici su takođe transportovani i u Banjički logor, a žene, deca i starci u logor na Starom sajmištu, kada je on osnovan 28. oktobra 1941. godine.

Spomen-ploča Jevrejima i Romima koji su bili zatvoreni u logoru Topovske šupe je postavljena 2005. godine na obodni zid jednog od objekata logora (nažalost danas je nema). Na njoj je bilo napisano na tri jezika (srpskom, hebrejskom i engleskom): „Na ovom mestu od avgusta do decembra 1941. nalazio se nacistički koncentracioni logor za Jevreje i Rome iz Beograda i Banata. Svi su proglašeni za taoce i dnevno po nekoliko stotina je odvođeno na streljanje.”

Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta ustanovile su Ujedinjene nacije 1. novembra 2005. godine – u spomen na 27. januar 1945. godine kada su trupe Crvene armije oslobodile logor smrti “Aušvic-Birkenau”. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta obeležava se u Srbiji od 2006. godine.

27.januar 2022.