Da li ste znali:

– da se u SFR Jugoslaviji u medijima koristiilo 16 jezika?….
– da se u skolama nastava obavljala na 14 jezika?….
– da se na fakultetima predavanja odrzavala na 9 jezika?…
– da je jedina zemlja u svijetu koja je stampala udzbenike na romskom jeziku? …..
I onda nam kazu da smo zemlja iza “gvozdene zavjese”.

26.februar 2022.