Crna Gora mora biti zdrava

Milan Knežević: I, što ćemo sad?
Dritan Abazović: Uvaženi poslaniče Kneževiću,
Crna Gora mora biti zdrava.
Hvala na pažnji.

Odgovor premijera Crne Gore Dritana Abazovića na poslaničko pitanje predsednika Kluba poslanika Demokratskog fronta Milana Kneževića!

22.jul 2022.