Ciljevi

1. ЗА конфедерацију Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније.
2. ЗА децентрализацију и равномерни регионални развој.
3. ЗА спречавање било какве дискриминације на основу националне, верске,         расне, старосне или друге припадности.
4. ЗА испитивање порекла имовине политичара и тајкуна.
5. ЗА одузимање имовине функционерима за које се утврди да су учествовали у                  корупцији и забрану вршења јавних функција у наредних петнаест година.
6. ЗА подношење кривичне пријаве против послодаваца који не пријављују                           запослене раднике.
7. ЗА блокаду свих правних лица која у периоду дужем од 60 дана не исплате зараде           и припадајуће доприносе у целости.
8. ЗА најоштрије кажњавање сексуалног злостављања деце.
9. ЗА доношење закона против вршњачког насиља – “Алексин закон”.
10. ЗА право на боловање током целог периода лечења, уз надокнаду зараде у                      висини од 100%, родитељима деце која се лече од малигних болести
11. ЗА драстично пооштравање казни за све који врше насиље у породици и над                   женама.
12. ЗА повећање социјалне заштите за самохране родитеље, старије особе, особе са               инвалидитетом и породице без новчаних примања.
13. ЗА појачан инспекцијски надзор послодаваца над спровођењем обавезе из                       Закона о запошљавању особа са инвалидитетом.
14. ЗА враћање отетих пензија на претходни ниво, најбрже што је могуће, имајући у             виду тежину ситуације у којој се пензионери налазе.
15. ЗА поништавање Закона о привременом уређењу начина исплате плата и                         пензија, јер је противан Уставу Србије.
16. ЗА једнаке плате мушкарцима и женама.
17. ЗА обавезну заступљеност жена од 30% у Надзорним одборима јавних                              предузећа и установа.
18. ЗА повећање финансирања јавног здравства и бољу здравствену заштиту.
19. ЗА већа улагања у образовање, младе таленте и развој концепта доживотног                     учења и усавршавања.
20. ЗА проглашење пољопривреде и туризма стратешким привредним гранама, и                   веће издвајање средстава из буџета Републике Србије за њихов развој.
21. ЗА доследно спровођење забране узгоја и промета генетско модификованих                     организама, или расписивање референдума о промени Закона о ГМО.
22. ЗА промовисање органске производње и обезбеђивање државних финансијских               подстицаја органској производњи.
23. ЗА решавање проблема загађења воде као највећег еколошког проблема у                        Републици Србији, и већа улагања у сектор и постројења за прераду отпадних            вода.
24. ЗА обезбеђење субвенција и кредитирање реализације нових постројења за                      производњу енергије из обновљивих извора ветра, сунца, воде, термалних                  извора и биомасе.
25. ЗА доследно поштовање Закона о добробити животиња, као и спровођење                      програма којима се могу решити проблеми напуштених животиња у                            општинама и градовима.