Blog

DECA NAM NEĆE OPROSTITI

Medjutim, napad na bilo čije dete, nije i ne može biti način bilo koje vrste komunikacije, niti bilo kakvog delovanja. To je kriminal. I to onaj najgore vrste. Odsustvo zdravog razuma. Ako ne ostavimo decu na miru koga ćemo? Ako ne zaštitimo decu koga ćemo? [Detaljnije]