Boro Stjepanović

Evo, nisam pripadao nijednoj naciji, nisam pripadao nijednoj crkvi ili vjerskoj zajednici, nisam bio ni u jednoj partiji nikada, nikada nisam glasao za vlast, pa sam uspješan.

Znači, moguće je.

Ljudi, ne bojte se. Niste vi vezani za nekakvu naciju, za vjeru, za partiju. Nisu vaši uspjeh i sreća vezani za to, nego za ono šta ćete od sebe da napravite.

13.februar 2021.