BILO NEKAD

Počeci višestranačja, devedesete, dom kulture u nekom selu u Jugoslavije
-Braćo i sestre! Dođe vreme da skinemo ove komuniste sa vlasti! Jer, šta su nam oni dobro donjeli?
-Pa… napravili su nam put – javi se jedan glas.
-Jaka stvar… Osim što su napravili put, šta su još uradili za nas?
-Ovaj… Uveli su nam struju – javi se drugi.
-Hm… Osim što su napravili put i uveli struju, šta su oni to još uradili?!
-Napravili su školu…- reče stidljivo treći glas.
-Dobro… A, osim što su napravili put, uveli struju i napravili školu, šta su još uradili?
-Sagradili su i dom zdravlja…- tiho reče četvrti.
-Uh… Osim puta, struje, škole i doma zdravlja, šta još…
-Pa i ovaj dom kulture su oni napravili…- javi se peti.
-A, osim što su napravili put, školu, uveli struju, sagradili dom zdravlja i dom kulture, kakvo su nam to dobro doneli?!
-Paa… Dovedoše i prugu…- dodade šesti.
-Aman, braćo…Osim puta, struje, škole, doma zdravlja, doma kulture, pruge… Kakvo ste dobro od njih vidjeli?!
-Eto… Napravili su fabriku u gradu… Pola familije mi radi tamo… Fina plata…- reče sedmi.
-Dobro,halo.. Osim puta, struje, škole, doma zdravlja, doma kulture, pruge i fabrike…
-Fabrika ima svoje odmaralište na moru… Svi tamo ljetujemo…- dodade osmi.
-Ali… Osim puta, struje, škole, doma zdravlja, doma kulture, pruge, fabrike i odmarališta… Kakvo nam je dobro još donjela ta crvena banda?!
-Besplatno se lječimo…- reče deveti.
-Djeca nam besplatno idu u školu…- reče deseti.
-Moji besplatno studiraju, ene ih u Beograd…- javi se jedanaesti.
-I… Osim puta, struje, škole, doma zdravlja, doma kulture, pruge, fabrike, odmarališta na moru, besplatnog lečenja, školovanja, studiranja….Kakvo vam je još dobro donjela crvena bagra?!
-Pa…
-To je to…
-Ovaj, ne mogu da se sjetim…
-Stade mi mozak…
-Eto, braćo! Vidite, ništa oni nisu uradili za vas! A mi ćemo odbaciti petokraku, uvešćemo demokratiju i kapitalizam! Svi ćete biti kapitalisti! Ima sve da cvjeta! Pa, hoćete li onda glasati za njih?!
-Pa.. Nećemo…
-Ne ja, vala…
-Ni ja, bogami!
-Ja nikad, ovoga mi krsta!
-Dole crvena banda!
-Smrt komunistima
Zaori se u zadimljenoj sali doma kulture.
(primenljivo na sve ‘države’ bivše Jugoslavije)

@Mirko Turčinović

6.mart 2023.