Aris Movsesijan

“Zbir nacionalnih manjina koje je okupila Tolerancija Srbije obrisao je predznak nacionalno, i ukazao da svaka manjina mora da ima svoja prava. U ovom vremenu terora većine to jeste prava ideja”

(Aris Movsesijan, naš prijatelj, Skupština Tolerancije Srbije, 17.10.2021.)

3.avgust 2022.