8.mart 1911-2019.godine

Umesto cveća za 8.mart…

“Otvaram sjednicu Rajhstaga, vršeći dužnost predsjednice kao najstarija zastupnica”. Ovo su riječi Klare Cetkin, koje je, kao najstariji član tadašnjeg njemačkog parlamenta izgovorila 30. avgausta 1932. Komunistkinja Klara Cetkin otvorila je zasjedanje Rajhstaga iz gromoglasan aplauz. Po svemu sudeći uživala je u ovom kratkom trenutku. Bio je to vidljiv znak da je duga borba za prava žena, između ostalog i pravo na glasanje, imala uspjeha. Klara Cetkin bila je među prvim ženama, zastupnicama njemačkog Rajhstaga. Ona je ovu funkciju obavljala u periodu od 1920 do 1933. 

Borba za političku emancipaciju

Krajem 19. vijeka žene u Njemačkoj su počele da se bore za političku ravnopravnost sa muškarcima. U njihovom pokretu nisu se angažovale samo aktivistkinje već i žene iz svih slojeva stanovništva. Na prvi Međunarodni Dan žena u martu 1911. godine više od milion žena u Njemačkoj izašlo je na ulice zahtijevajući pravo glasa. Sedam godina kasnije rat se bližio kraju. Politička previranja i nemiri su pokretu žena dali posve novi zamah. Žene su naišle na razumijevanje za svoje zahtjeve u Radničkim savjetima ali i takozvanim Vojničkim savjetima, koji su se u novembru 1918 formirali širom zemlje. Zahtjev za pravom glasa za žene bio je i glavna parola revolucije. U saopštenju Vijeća narodnih povjerenika od 12. novembra 1918. kaže se da na tajnim, direktnim i opštim izborima pravo glasa imaju sve „osobe muškog i ženskog spola, starosne dobi od najmanje 20 godina“. 

Glasalo više žena od muškaraca 

Tako su žene u Njemačkoj po prvi put izašle na birališta 19. januara 1919. Bili su to izbori za ustavotvornu skupštinu. Istoričarka Gizela Noc (Gisela Notz) kaže: “Bile su oduševljene. Odziv na izborima bio je ogroman, 82,3 odsto. Žene su ravnopravno izašle na birališta. Bilo ih je za dva miliona više nego muškaraca. U to vrijeme je u Vajmarskoj Republici živjelo puno više žena”, kaže Gizela Noc. 

Na ovim izborima birane se prve njemačke žene, zastupnice. 9% poslaničkih mandata tako je pripalo ženama. Iako su žene partijama konzervativne orjentacije dale najveći broj glasova, najviše zastupnica je bilo u redovima Socijaldemokratske partije Njemačke. 

Na slici: Klara Cetkin (1857-1933) i Roza Luksemburg (1871-1919)