8.april – Međunarodni dan ROMA

Na Svetski dan Roma Tolerancija Srbije upozorava da se položaj Roma u Srbiji mora shvatiti ozbiljno da bi se u budućnosti stvorila svest da je razvijanje podjednakih šansi za život i rad svih manjina u Srbiji neophodan preduslov za tolerantno, slobodno i moderno društvo.

Tolerancija Srbije ističe kao prioritet potrebu da 8. april, Svetski dan Roma, više ne bude samo dan kada ćemo se jednom godišnje setiti problema sa kojima se suočavaju Romi, već da to bude podsetnik da se na putu za drugačiju budućnost od one na koju smo primorani, Romi moraju osećati kao sastavni deo našeg društva.

Mišljenja smo da je pravo na normalan život Romima prečesto bilo privilegija, a ne stvarnost, i zbog toga Tolerancija Srbije naglašava da je institucionalna i sistemska podrška romskoj manjini potrebnija nego ikad i ne sme biti samo mrtvo slovo na papiru. Moramo podsetiti na činjenicu da je Srbija neretko u prošlosti imala manjak razumevanja za romsku populaciju i nije bila država koja je Romima dala apsolutno pravo na jednake šanse u mnogim sferama društva.

Verujemo da u našem društvu sazreva svest da različite kulture, jezici i tradicije predstavljaju prednost i bogatstvo jedne zajednice. Svi gradjani Srbije moraju biti svesni društva jednakih mogućnosti u budućnosti koje će nesebično ceniti pravo na različitost, i u tom pravcu graditi život pun razumevanja i međusobnog uvažavanja.