5.jun 2020. Predaja izborne liste

Sa predaje izborne liste:
Čedomir Jovanović – Koalicija za mir (Liberalno demokratska partija, Tolerancija Srbije, Bošnjačka gradjanska stranka, Stranka Crnogoraca, Vlaška narodna stranka, Liberalno demokratski pokret Vojvodine, Udruženje Jugoslovena u Srbiji, Savez udruženja Amaro – mreža romskih organizacija, Udruženje Rumuni Homolja, Udruženje Skaska) u RIK-u, 5. jun 2020. godine, 23:58h