4. maj 2018

Jadranko Zućo Milutinović, predsednik Foruma za očuvanje i negovanje tekovina NOB-a i NOR-a, je u ime Tolerancije Srbije 4. maja 2018. godine položio cveće na grob Josipa Broza Tita, vrhovnog komandata partizanskog antifašističkog pokreta i doživotnog predsednika SFRJ.