4. jul – Dan borca!

Proglas narodima Jugoslavije:

„Narodi Jugoslavije – Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi…Vi ste bili pobeđeni u ratu, ali niste pokoreni. Slavne tradicije borbe za pravdu i slobodu vaših dedova ne smeju biti zaboravljene. Sada je vreme da pokažete da ste dostojni potomci svojih slavnih predaka. Sada je vreme, sada je kucnuo čas, da se dignete svi kao jedan u boj protiv okupatora i njhovih domaćih slugu, krvnika naših naroda.Ne predajte se ni pred kakvim terorom neprijatelja. Na teror odgovorite masovnim udarom po najosetljivijim tačkama fašističkih okupatosrkih bandita.Uništavajte sve – sve što koristi fašističkim osvajačima. Ne dozvolimo da naše železnice prevoze ratni materijal i druga sredstva koja služe fašističkim hordama u njihovoj borbi protiv Sovjetskog Saveza.

Stvorimo od naše zemlje opsednutu tvrđavu za fašističke osvajače.