Medjunarodni dan maternjeg jezika

Srećan Vam 21.februar/veljača – Medjunarodni dan maternjeg jezika!

Sa lingvističkog aspekta nema nikakve sumnje da su srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski u stvari zajednički jezik koji je razdvojen iz političkih razloga!