26.januar 2020.

Tolerancija Srbije (Bošnjačka gradjanska stranka, Stranka Crnogoraca i Vlaška narodna stranka, kao i više GG i NVO koje se nalaze u našem sastavu) apeluje na narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije da u izmene Zakona o izboru narodnih poslanika uvrste i sledeće predloge:
– da se smanji broj potpisa za predaju manjinske izborne liste na 1.000 ili najviše 3.000,

– da se za manjinske političke stranke koje u svom nazivu imaju jasno istaknuto ime nacionalne zajednice koju zastupaju ne traži saglasnost od Nacionalnog saveta za učešće na izborima, jer sumnjamo u objektivnost i političku nepristrasnost onih koji danas rukovode Nacionalnim savetima.

Pozivamo i ostale političke partije svih nacionalnih zajednica, kao i istaknute borce za ljudska i manjinska prava, da nam se pridruže u ovom Apelu za izborna prava kojim bi se ispravila nepravda prema većini nacionalnih zajednica u Srbiji koje su sadašnjim zakonskim rešenjem za učešće na izborima – diskriminisane.