2.mart 2020.

Dakle, Sjedinjene Jugoslovenske Države u realnijem i izvesnijem sastavu Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, ili sa dragovoljnim priključenjem Slovenije i Hrvatske, su nam i draže i bliže i prihvatljivije, i ta ideja da jedan narod istog etničkog, jezičkog i kulturnog porekla živi u svojoj, zajedničkoj, državi je i deo programa i politički cilj Tolerancije Srbije za koji se zalažemo od svog osnivanja.

Toleranija Srbije podržava evropski put svih jugoslovenskih država, jer EU pre svega doživljavamo kao projekat mira, ali smatramo da je za sve nas bolje da tamo idemo zajedno i kao jedna država. Naša, zajednička, država je jedini garant mira i stabilnosti na ovim prostorima, što je i jedan od osnovnih uslova pristupanju EU za koju se tako zdušno zalažu ovdašnje političke elite. Samo, pitamo se, kako to ovdašnja plemena mogu da žive u večnoj ljubavi i zajednici sa “europljanima” a ne mogu sa braćom i prvim komšijama?

Normalno, svako ima pravo da bira šta i kako god hoće, ali YU je prioritet za koji će se Tolerancija Srbije, vazda, prvo zalagati!